Zachowaj well-being – skuteczne strategie i praktyki wspierające nasze dobre samopoczucie

Photo closeup of brunette attractive woman 18 20 wearing summer

Przyjrzyjmy się bliżej zjawisku well-being, by zrozumieć, jakie działania są potrzebne, do jego osiągnięcia. Co jako pracodawca możesz zrobić dla swoich pracowników, by mogli odczuwać dobrostan i jakie to ma znaczenie dla Twojego biznesu?

Czym właściwie jest well-being?

Każdy przedsiębiorca, który śledzi dziś informacje biznesowe, któremu zależy na pracownikach, ich zadowoleniu, lojalności i który ma świadomość, że przekłada się ono na wyniki całej firmy, z pewnością wie, czym jest well-being.

Well-being inaczej określa się mianem dobrostanu. To sytuacja, w której dana osoba odczuwa satysfakcję zawodową, bezpieczeństwo finansowe, równowagę emocjonalną, może się rozwijać i ma możliwość godzenia obowiązków służbowych z życiem prywatnym, każdemu poświęcając odpowiednią ilość czasu. Well-being jest kompleksowym zaspokojeniem potrzeb jednostki przy zrozumieniu, że właśnie z jednostek stworzony jest zespół. Im lepiej funkcjonuje każda z nich, tym wyższa efektywność ich wspólnie podejmowanych działań.

Pracodawca dbający o swoich podwładnych, troszczący się o ich zdrowie fizyczne, psychiczne, zapewniający odpowiednie warunki pracy i życia, może liczyć na wymierne korzyści dla swojej firmy.

Jakie są elementy składowe dobrostanu?

Specjaliści wymieniają tu 5 aspektów, których utrzymanie na odpowiednim poziomie pozwala człowiekowi odczuwać radość i ogólne zadowolenie. Są to: cel, zdrowie fizyczne, relacje, finanse oraz społeczność.

W jaki sposób pracodawca może je wspierać? Przede wszystkim powinien jasno wyznaczać swoim  pracownikom cele, które motywują i nadają działaniom sens. Aby ułatwić utrzymanie zdrowia fizycznego, warto zapewnić pakiety opieki medycznej oraz karty na zajęcia sportowe. Relacje z bliskimi ułatwią elastyczne godziny pracy, możliwość pracy hybrydowej lub zdalnej. Wynagrodzenie na odpowiednim poziomie sprawi, że Twoi pracownicy będą mogli odczuwać bezpieczeństwo finansowe, co zredukuje ich stres, a także ułatwi realizowanie pasji. Firma, która dba o swoich pracowników organizuje wyjścia, wyjazdy oraz imprezy integracyjne może liczyć na to, że osoby u nich zatrudnione będą odczuwać dumę z bycia jej częścią.

jakie-sa-elementy-skladowe-dobrostanu.jpg

Pracodawcy, którzy rozumieją teorię well-being, coraz częściej zapewniają swoim pracownikom wartościowe benefity, dofinansowanie do kart sportowych, obiadów, pakiety opieki medycznej, vouchery na wydarzenia kulturalne i wiele innych.

Na czym polega strategia well-being?

Strategia well-being powinna być przede wszystkim indywidualnie dostosowana do potrzeb pracowników, dlatego jej przygotowanie należy poprzedzić dogłębną analizą ich sytuacji. Pomocna może się okazać bezpośrednia rozmowa lub anonimowa ankieta.

Kolejny krok to przedstawienie strategii zespołowi, poinformowanie go o możliwości skorzystania z określonego rodzaju wsparcia, wspólne ustalenie celów zarówno jednostki, jak i grupy, jasne wyznaczenie zadań, systemu nagradzania. To nie wszystko. Pamiętaj, że aby mieć pewność, że coś działa, konieczne jest stałe monitorowanie efektów, a w razie potrzeby usprawnianie i doskonalenie swoich pomysłów na zapewnienie pracownikom dobrostanu.

na-czym-polega-strategia-well-being.jpg

Strategia well-being to nie tylko szansa na lepsze wyniki firmy, ale również na zdobycie w przyszłości doskonałej opinii jako pracodawca i możliwość pozyskiwania wartościowych pracowników.

Więcej informacji na temat poszukiwania życiowego dobrostanu znajdziesz na stronie ewolucjamyslenia.pl.

5/5 - (1 głosów)

Polecane:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *