Reklama

Reklama jest dźwignią handlu, a reklama skierowana do odpowiedniej grupy docelowej – kluczem do sukcesu. Warto zatem szukać takiego miejsca, gdzie nasz przekaz będzie bezpośrednio docierał do potencjalnego klienta. Takim miejscem jest właśnie nasz magazyn!

Jeżeli jesteś zainteresowany zamieszczeniem reklamy w naszym miesięczniku Mademoiselle  lub na portalu magazynkobiet.pl, skontaktuj się z naszym działem reklamy:

REKLAMA NA STRONIE WWW I MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH:

mail: publikacje@yourewelcome.pl

MARKETING i PATRONATY

publikacje@yourewelcome.pl