Wpływ alkoholizmu na pracę i karierę

kobieta przy laptopie trzyma się za głowę

Na etykietach alkoholu nie bez powodu umieszczane jest przypomnienie o odpowiedzialnej konsumpcji. Nieumiarkowane spożywanie trunków prowadzi do szeregu poważnych konsekwencji na płaszczyźnie personalnej oraz zdrowotnej, natomiast leczenie nałogu wymaga nie tylko wiele czasu, ale również ogromnego wysiłku ze strony uzależnionego. W jaki sposób alkoholizm rzutuje na życie zawodowe i w jaki sposób ogranicza rozwój kariery?

Wpływ alkoholu na ludzkie ciało

Spożycie napojów procentowych wywołuje szereg efektów w ludzkim organizmie, które z czasem mogą doprowadzić do obniżenia skuteczności w pracy lub uniemożliwiają skuteczne i bezpieczne wykonywanie obowiązków. Najbardziej znanym skutkiem picia alkoholu jest uczucie rozluźnienia, jednakże ten przyjemny stan obarczony jest pogorszeniem umiejętności do podejmowania trafnych decyzji w miarę spożywania większych ilości alkoholu. Jednocześnie spadają również umiejętności manualne, a czas reakcji ulega wydłużeniu – kluczowe powody, dla których zabronione jest prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu.

Chociaż trunki spożywane zwykle w dniach wolnych od pracy lub wieczorami, ich nadużywanie może odbijać się na kondycji człowieka w ciągu następnego dnia. Mowa oczywiście o kacu, czyli zestawie zjawisk, które objawiają się m.in. uczuciem zmęczenia, nudnościami, problemami z koncentracją oraz światłowstrętem. Samo zjawisko złego samopoczucia związane jest z wysokim stężeniem alkoholu w organizmie oraz odwodnieniem, a przywrócenie równowagi w ciele zwykle zajmuje kilkanaście godzin. W tym czasie osoba nie jest w stanie wykonywać obowiązków z dotychczasową wydajnością, co jest szczególnie widoczne w przypadku zawodów wymagających precyzji – np. operatorów maszyn czy lekarzy. Kac utrudnia również interakcje z innymi osobami, co naturalnie odbija się na atmosferze w miejscu pracy, a także spowalnia umiejętności analitycznego myślenia, które są niezbędne do kreatywnego rozwiązywania problemów.

Alkoholizm i jego oddziaływanie na sferę zawodową

Choroba alkoholowa niesie ze sobą znacznie więcej zagrożeń niż tymczasowy spadek zdolności manualnych oraz umysłowych. Rosnące spożycie trunków prowadzi do stopniowego rozpadu życia małżeńskiego, towarzyskiego oraz zawodowego, gdyż destrukcji ulegają mechanizmy samokontroli człowieka. Dyscyplina oraz umiejętność rzetelnego wykonywania obowiązków stanowią fundament każdego pracownika, a postępujące fazy uzależnienia od alkoholu prowadzą do utraty kontroli nad własnym zachowaniem. Z czasem osoba traci umiejętność do samodzielnego realizowania wyznaczonych celów, co zwykle prowadzi do usunięcia z dotychczasowego stanowiska. Nietrzeźwy pracownik stwarza liczne zagrożenia dla firmowego sprzętu oraz powoduje problemy wizerunkowe dla pracodawcy, co stanowi wystarczające uzasadnienie dla natychmiastowego rozwiązania umowy.

Należy zauważyć, że fazy uzależnienia od alkoholu oddzielają wyjątkowo cienkie granice, gdyż rozwój choroby jest ściśle powiązany z utratą umiejętności uzależnionej osoby do wyznaczania sobie granic oraz ich przestrzegania. Zwykle sfera pracy ulega rozpadowi na samym końcu, gdyż nawyk regularnej pracy jest mocno zakorzeniony w osobowości alkoholika, a wypłata pozwala na podtrzymywanie nałogu. Z tego powodu pierwsze fazy rozwoju choroby, gdy chory coraz częściej poszukuje okazji do picia lub spożywa alkohol w samotności np. jako „lekarstwo” na kaca są łatwe do przeoczenia z punktu widzenia współpracowników lub pracodawcy. Na tym etapie zwykle cierpi sfera prywatna uzależnionej osoby, podczas gdy życie zawodowe wciąż stanowi nienaruszalną i zwykle ostatnią granicę, której alkoholik przyrzeka nie przekroczyć – przynajmniej na razie. Związane jest to zwykle z faktem, iż opinia współpracowników, klientów lub pracodawcy – osób spoza kręgu rodziny – zwykle powiązana jest najmocniej z poczuciem własnej wartości. Alkoholicy mają jednak problemy z utrzymaniem motywacji oraz nie wykazują ambicji w dziedzinie samorozwoju, gdyż ich celem jest możliwość pozbawionego ograniczeń picia trunków, a nie dalszy rozwój kariery.

Wraz z wchodzeniem w najpoważniejsze fazy uzależnienia alkoholik traci całkowitą kontrolę nad swoim życiem, które jest nierozerwalnie związane z poszukiwaniem kolejnej okazji do picia. Zwiększenie ilości spożywanego alkoholu prowadzi do zaniedbywania swojego wyglądu, po czym zwykle nadchodzi etap nieobecności w miejscu pracy. Początkowo mogą być to pojedyncze dni brane z powodu leczenia kaca, ale na tym etapie nawet jednorazowe przesunięcie granic oznacza niemożliwe do odwrócenia konsekwencje. Gdy osoba uzależniona zauważy, że krótkie nieobecności uchodzą jej na sucho, zacznie wydłużać okresy absencji. Wraz z szukaniem coraz to nowych usprawiedliwień dla swojego zachowania, uzależniony człowiek stawia się w pozycji ofiary, co naturalnie prowadzi do chęci ucieczki za pomocą alkoholu. W takiej sytuacji tylko profesjonalne leczenie może przynieść pomoc w powrocie do normalności.

Więcej informacji na temat faz uzależnienia od alkoholu można znaleźć na stronie https://www.alkoholizm.org.pl/kiedy-wpadasz-w-nalog-fazy-uzaleznienia-od-alkoholu/ 

Oceń ten artykuł

Polecane:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *