Mapa pylenia roślin 2020 – sprawdź co pyli?

Mapa pylenia roślin przypomina kalendarz pylenia, tyle że wykorzystuje podział kraju na 4 strefy. Dzięki temu pozwala dokładnie określić, co, w jakim stężeniu i przez jaki czas będzie wywoływało alergię pyłkową. Uwarunkowania klimatyczne mogą nieco zmienić terminarz pylenia w poszczególnych częściach Polski.

Jakie rejony wydziela mapa pylenia roślin?

Na mapie pylenia roślin dokonano podziału kraju na 4 rejony. Ukazuje ona roczną prognozę pylenia najpowszechniej uczulających roślin. Mapa pylenia roślin jest dokładniejsza od kalendarza, który nie uwzględnia występujących w kraju różnic klimatycznych. Mimo że Polska położona jest w strefie klimatu umiarkowanego, to na terenie kraju występują pewne różnice. Tam, gdzie jest nieco cieplej, kształtują się bardziej dogodne warunki do wegetacji roślin, a to z kolei prowadzi do wydłużenia okresu oraz zwiększenia intensywności pylenia.

Rejon 1 stanowi zachodnia część kraju, która jest najcieplejsza. Obejmuje tereny wzdłuż granicy z Niemcami, z wykluczeniem tych wysokogórskich. To tutaj najszybciej rozpoczyna się pylenie trawy i drzew. Region 2 jest drugim pod względem ciepła obszarem kraju. Obejmuje okolice Szczecina, większość Wielkopolski, województwo łódzkie, śląskie, małopolskie, podkarpackie i południową część województwa kujawsko-pomorskiego (bez terenów wysokogórskich). Silnie przez znaczną część roku pylą tutaj zwłaszcza zarodniki grzybów z rodzaju Cladosporium i Alternaria oraz pokrzywa. Region 3 stanowią wschód i Pomorze. Pylenie jest tutaj opóźnione w porównaniu z wcześniejszymi obszarami o prawie 2 tygodnie. Region 4 uwzględnia najchłodniejsze tereny Polski, czyli wysokogórskie, Suwalszczyznę i niewielki fragment Pomorza w okolicach Bytowa. Tutaj śnieg utrzymuje się dłużej w porównaniu do pozostałych regionów. Zimy są dłuższe i mroźniejsze. W wyniku tego sezon pylenia rozpoczyna się najpóźniej.

Mapa pylenia – co nas uczula?

Co wywołuje objawy alergii na pyłki? Są to głównie trawy, chwasty i drzewa. Niektóre mapy pylenia uwzględniają także grzyby pleśniowe z rodzaju Alternaria i Cladosporium. W przybliżeniu tak przedstawia się pylenie roślin w poszczególnych miesiącach:

 • styczeń – na koniec miesiąca zaczyna pylić leszczyna,
 • luty – cały miesiąc pyli średnio leszczyna i olcha, w połowie zaczyna Cladosporium,
 • marzec – w połowie miesiąca zaczyna pylić topola, a pod koniec – brzoza, cały miesiąc pylą mocno olcha, średnio – leszczyna, nisko – Cladosporium i Alternaria,
 • kwiecień – cały miesiąc pylą mocno brzoza, topola, jesion, dąb, nisko – Alternaria i Cladosporium, na początku miesiąca kończą pylić leszczyna i olcha, a pod koniec zaczynają trawy,
 • maj – cały miesiąc pylą mocno trawy i dąb, średnio – szczaw, pokrzywa, zarodniki pleśni, nisko – babka, na początku miesiąca kończy pylić brzoza,
 • czerwiec – cały miesiąc pylą mocno trawy, szczaw, pokrzywa, zarodniki pleśni, nisko – komosa i babka,
 • lipiec – cały miesiąc pylą mocno trawy, bylica, pokrzywa, szczaw, zarodniki pleśni, nisko – komosa i babka,
 • sierpień – cały miesiąc pylą mocno zarodniki pleśni, pokrzywa, bylica, nisko – komosa, szczaw, babka, trawy, pod koniec miesiąca zaczyna pylić ambrozja,
 • wrzesień – cały miesiąc pylą mocno zarodniki pleśni, nisko – ambrozja, komosa, pokrzywa, babka, bylica, trawy,
 • październik – na początku miesiąca kończy pylić pokrzywa, średnio pylą zarodniki pleśni,
 • listopad – do połowy miesiąca nisko pylą Alternaria, a do końca Cladosporium.
Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *