Kredyt hipoteczny – najważniejsze informacje

kredyt hipoteczny - ważne informacje na rok 2023

Kredyt hipoteczny to produkt bankowy, który pozwala spełnić marzenie o swoich czterech ścianach. Aby go otrzymać, trzeba spełnić szereg warunków i mieć wystarczającą zdolność kredytową. Co jest potrzebne, aby uzyskać pożyczkę? Czy wkład własny jest niezbędny?

Czym w praktyce jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to długoterminowa pożyczka, którą otrzymuje się od banku, najczęściej na zakup mieszkania czy innej nieruchomości, a także budowę domu. Włącza się w to również remonty. Różni się od innych kredytów tym, że najczęściej jest na wysoką kwotę, a zabezpieczeniem banku jest ustalona hipoteka. W razie niespłacania długu bank przejmuje nieruchomość, która zostaje zlicytowana, a pieniądze z tego uzyskane, zostają przekazane na spłatę zaległości.

Jak obliczyć ratę pożyczki?

Kredyt hipoteczny to duże zobowiązanie, na które warto przygotować się wcześniej. Na stronie internetowej https://www.bankier.pl/smart/narzedzia/kalkulator-zdolnosci-kredytowej można znaleźć kalkulator kredytowy, który pozwoli poglądowo obliczyć zarówno ratę, jak i koszt całego kredytu. Wystarczy podać przychód netto, sumę rat innych kredytów (o ile się takie posiada), a także koszty utrzymania. Następnie należy wpisać okres spłaty kredytu, jakim jest się zainteresowanym, a także oprocentowanie. Kalkulator wylicza przybliżone możliwości potencjalnego kredytobiorcy. W tym podana jest kwota raty miesięcznej i całkowita kwota długu. Po wpisaniu danych pojawia się również lista ofert czołowych polskich banków. Zostają podane informacje, takie jak:

 • RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania,
 • procentowy wkład własny,
 • marża,
 • prowizja,
 • wysokość rat miesięcznych do spłaty,
 • całkowity koszt kredytu.

Są to jednak poglądowe informacje. Aby dowiedzieć się więcej o zdolności kredytowej i warunkach kredytu, należy skontaktować się z wybranym oddziałem lub doradcą finansowym.

Jakie wymagania trzeba spełnić, by dostać kredyt hipoteczny?

Aby rozpocząć starania o kredyt hipoteczny, warto zastanowić się nad kilkoma kwestiami. Po pierwsze, czy posiada się odpowiednie zasoby, aby w razie kryzysowej sytuacji, móc dalej regularnie opłacać raty? Wzięcie kredytu na duże kwoty wiąże się z długoterminowym zobowiązywaniem. Warto mieć poduszkę finansową, w postaci dodatkowej gotówki, którą można przeznaczyć na ewentualne trudności z regulowaniem należności. Po drugie, warto wiedzieć o swoich stałych wydatkach i przychodach, tj. stworzyć plan spłat, które nie naciągną zbyt mocno domowego budżetu. Po trzecie – należy spełniać warunki narzucone przez bank.

Określają one wymogów w zakresie:

 • wieku osoby ubiegającej się o kredyt,
 • formy zatrudnienia,
 • liczby osób, które ma się na utrzymaniu,
 • wysokości miesięcznych wydatków i przychodów,
 • wkładu własnego
 • pozostałych zobowiązań finansowych (kredyty i pożyczki),

Dzięki temu można ocenić zdolność kredytową interesanta. Należy również przygotować dokumenty potwierdzające powyższe warunki, czyli m.in.:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu (np. umowa o pracę) i wysokości przychodów,
 • wyciąg z konta, aby określić wydatki,
 • wniosek o kredyt hipoteczny,
 • dowód osobisty wnioskodawcy.

Bank ma 21 dni kalendarzowych na podjęcie decyzji. Czas liczony jest od dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów.

Ile wynosi minimalny wkład własny?

Wkład własny to pieniądze, które kredytobiorca musi wpłacić na poczet wzięcia kredytu hipotecznego. Oznacza to, że należy mieć już jakieś oszczędności, aby starać się o ten rodzaj pożyczki. Może to być jednak nie tylko gotówka, ale np. działka budowlana pod inwestycje, jeśli jest już ona w posiadaniu biorcy. Nie ma jednoznacznej stawki określonej dla wszystkich banków, jednak wahają się one od 10% do 20% wartości nieruchomości.

Wkładem własnym nie może być gotówka pochodząca z innego kredytu. Banki nie dopuszczają takiej formy płatności. Co więcej, można spotkać się z odmową, jeśli wkładem własnym ma być nieruchomość, którą posiada się jako współwłaściciel. Ewentualnie, gdy druga ze stron wyraża na to zgodę, można negocjować warunki.

Jaka zdolność kredytowa jest wymagana?

Zdolność kredytowa to maksymalna kwota, jaką można uzyskać od banku. Decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego to poważna kwestia, dlatego warto wcześniej sprawdzić swoje możliwości. Im wyższy przychód i niższe koszty, tym większa szansa na uzyskanie kredytu. Co jeszcze jest istotne? Przeszłość kredytowa. Oznacza to, że jeśli wcześniej korzystało się z pożyczek od instytucji, to regularność spłat i brak opóźnień skutkują lepszym wynikiem i jeszcze wyższą szansą na uzyskanie kredytu.

Kredyt hipoteczny z reguły jest trudniej dostępny niż ten gotówkowy. Dlaczego? Jest on zdecydowanie na wyższe kwoty, często liczone w setkach tysięcy złotych, a także ich okres spłacania jest wydłużony, co wiąże się z większym kosztem – wchodzą w to m.in. prowizje za udzielenie kredytu czy odsetki.

Zdolność kredytową obniżają m.in.:

 • zaległości w spłatach poprzednich kredytów,
 • wysokie wydatki, które nie mają pokrycia w dochodach,
 • zatrudnienie na umowie cywilnoprawnej,
 • wypłata w częściach i w walucie, która nie jest powszechna w kraju, a także ma niskie notowania,
 • limit debetowy na karcie.

Przelew środków – w jakim czasie i komu bank wysyła pieniądze?

Po podpisaniu umowy kredytu hipotecznego następuje ich przelew na konto osoby, która sprzedaje nieruchomość, a nie na rachunek osoby, która bierze kredyt. Dlaczego? Jest to forma zabezpieczenia dla instytucji, a także dla osoby, która odstępuje mieszkanie czy dom. Po podpisaniu umowy notarialnej należy przynieść akt do banku, aby mógł on przelać środki na konto osoby sprzedającej. Cały proces trwa zazwyczaj około kilku tygodni.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji i dopełnieniu formalności, bank ma 7 dni roboczych na wypłatę środków, jeśli zakup pochodzi z rynku wtórnego i 21 dni na nieruchomość, która jest z rynku pierwotnego.

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na lata. Złożenie wniosku nie oznacza, że taką pożyczkę się otrzyma. Trzeba spełnić wcześniej szereg warunków.

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *