Kredyt hipoteczny na remont

Czy wiesz, że kredyt hipoteczny to jedno z najczęściej zaciąganych zobowiązań bankowych w Polsce? Okazuje się, że zdolność kredytowa mieszkańców naszego kraju jest coraz lepsza, a sami kredytobiorcy uznawani za wiarygodnych. Dzięki temu udaje nam się korzystać z finansowego wsparcia o dużej wartości, a sama współpraca z instytucjami bankowymi może trwać przez wiele lat.

O tym, czym jest kredyt hipoteczny, na jakich warunkach można go zaciągać i jakie są cele potencjalnych kredytobiorców, piszemy poniżej. Dowiedz się, jak wziąć najlepszy kredyt hipoteczny na https://www.totalmoney.pl/kredyty_hipoteczne ?

Co to jest kredyt hipoteczny?

Okazuje się, że kredyt hipoteczny jest specyficznym produktem bankowym. To zobowiązanie celowe, a więc takie, w przypadku którego potencjalny kredytobiorca musi wskazać, na co zostaną przeznaczone uzyskane środki. Sama instytucja bankowa weryfikuje cel, uznaje jego wartość i dopiero na tej podstawie wydaje decyzję o udzieleniu finansowego wsparcia. Jeśli decyzja jest pozytywna, kredyt hipoteczny realizowany jest na specjalnych warunkach. Środki najczęściej nie trafiają nawet do kredytobiorcy, ale cel jest od razu finansowany. Sam kredytobiorca musi natomiast spłacać comiesięczne raty na ustalonych zasadach, jakie zostały zawarte w umowie.

Pamiętajmy jednak, że kredyt hipoteczny brany jest najczęściej na dużą wartość, a okres współpracy z bankiem jest długi. Wszystko to sprawia, że instytucje bankowe dość skrupulatnie weryfikują wypłacalność swoich klientów. Żądają nie tylko zaświadczeń o zarobkach, analizują raporty BIK i KRD, ale wymagają też dodatkowego zabezpieczenia. Takim jest między innymi obowiązkowy wkład własny oraz zabezpieczenie hipoteczne poprzez odpowiedni wpis do ksiąg wieczystych. Trzeba przy tym zaznaczyć, że chociaż warunki uzyskania zobowiązania, jakim jest kredyt hipoteczny, są bardzo restrykcyjne, to nadal o takie wsparcie ubiega się ogromna liczba potencjalnych kredytobiorców.

Na co można zaciągnąć kredyt hipoteczny?

Najczęściej kredyt hipoteczny zaciąga się w celu nabycia własnej nieruchomości. Przypomnijmy, że średnia wartość takiego zobowiązania to 350 000 złotych. Nieruchomość kupowana dzięki kredytowi hipotecznemu może być z rynku wtórnego bądź pierwotnego, może mieć dowolną powierzchnię, być w dowolnym stanie technicznym. Koniecznym warunkiem uzyskania wsparcia jest oczywiście zdolność kredytowa klienta instytucji bankowej.

Co ciekawe, coraz częściej zaciągany jest również kredyt hipoteczny na remont mieszkania albo kredyt hipoteczny na mieszkanie i remont. Oznacza to, że ten produkt bankowy może być traktowany jako swoista inwestycja w istniejącą już nieruchomość. Kredyt tego rodzaju można brać na remont mieszkania, które jest już własnością kredytobiorcy. Możliwe jest także branie kredytu na zakup określonego mieszkania oraz dobrania dodatkowych środków w celu wykończenia czy zmiany  jego wnętrz.

Kredyt hipoteczny na remont – na jakich warunkach?

Nie każdy właściciel nieruchomości może otrzymać kredyt hipoteczny na jej remont. Instytucje bankowe wytyczają restrykcyjne warunki w tym zakresie. Przede wszystkim ważna jest zdolność kredytowa potencjalnego klienta. Oczywiście, w przypadku takiego zobowiązania ustanawiane jest zabezpieczenie na hipotece, ale często taki warunek nie jest wystarczający. Kredytobiorca weryfikowany jest pod względem zdolności finansowej w zakresie dogodnej i regularnej spłaty comiesięcznych rat, analizowana jest także jego historia kredytowa. Jeśli przyszły klient posiada zadłużenie albo w przeszłości nie spłacał innych zobowiązań w terminie, raczej nie ma szans na kredyt hipoteczny na remont. Samo zabezpieczenie hipoteczne nie jest wystarczające. Dodatkowo sprawdzana jest także wartość samej nieruchomości oraz szacowana jej wartość już po przeprowadzeniu remontu.

Co więcej, wypłacalność kredytobiorcy oraz jakość samej nieruchomości, to nie wszystko. Konieczny jest kosztorys planowanej inwestycji remontowej, obowiązkowe staje się także ubezpieczenie nieruchomości, której dotyczy kredyt hipoteczny.

Jak znaleźć najlep szy kredyt hipoteczny na remont domu czy mieszkania?

Aby móc zaciągnąć najlepszy, dopasowany do indywidualnych potrzeb i możliwości spłaty kredyt hipoteczny, warto najpierw porównać na Totalmoney.pl co najmniej kilka konkurencyjnych ofert. Można to zrobić bez konieczności wychodzenia z domu i z pomocą przychodzi internet. To właśnie w sieci dostępne są różne narzędzia weryfikujące aktualną sytuację na rynku usług finansowych tego rodzaju. Jak więc oszacować opłacalność finansową zobowiązania, jakim jest kredyt hipoteczny na remont? Kalkulator sprawdzi się w tym celu doskonale. Wystarczy wpisać konkretne wartości, jakie oferuje bank w poszczególne rubryki, by móc wyliczyć przybliżone koszty całkowite danego zobowiązania. Oczywiście te konkretne kredytobiorca uzyska dopiero po wydaniu decyzji pozytywnej, ale nawet kalkulacja wskaźnika RRSO pozwoli podjąć decyzję o wyborze danej propozycji.

Kolejnym narzędziem, które ułatwia podjęcie decyzji o współpracy z danym bankiem, jest ranking kredytowy. To zestawienie uwzględnia kluczowe dla atrakcyjności danego kredytu czynniki. Tutaj pod uwagę zawsze warto brać oprocentowanie, wysokość raty, okres współpracy z bankiem, całkowite koszty czy wszelkie warunki, jakie trzeba spełnić, by w ogóle móc otrzymać tego typu finansowe wsparcie.

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *