Embolizacja – czym jest i na czym polega ten zabieg?

EEmbolizacja to zabieg, umożliwiający wprowadzanie materiału zamykającego światło w przekroju patologicznie zmienionych naczyń krwionośnych odżywiających nowotwory, jak również umożliwiający zamknięcie części uszkodzonego naczynia z zachowaniem przepływu krwi. Nowoczesne technologie umożliwiają zamykanie od strony naczynia krwionośnego.

Embolizacja jest znacznie mniej inwazyjna niż leczenie chirurgiczne. Wprowadzenie cewników, pod kontrolą obrazowania rentgenowskiego, umożliwiają niewielkie nacięcia w odpowiednich miejscach.

Tętniaki i naczyniaki mózgu, zagrożenia dla zdrowia

Tętniaki naczyń mózgowych są wadą wrodzoną budowy ścian tętnic mózgowych, powstają zazwyczaj na dużych naczyniach tętniczych podstawy mózgu. Szacuje się, że występują one u 1,0– 2,0% populacji. Pęknięcie tętniaka powoduje obfity krwotok powodujący groźne zaburzenia świadomości, niedowład kończyn częściowy lub całkowity a w wielu przypadkach śmierć.

Naczyniaki mózgu to nieprawidłowe połączenia między żyłami i tętnicami tworzące z tkanką nerwową sploty patologicznych naczyń. Ich występowanie jest rzadsze niż tętniaków. Ze względu na strukturę, w której znajduje się więcej patologicznych naczyń krwionośnych, zabiegi embolizacji mają charakter wieloetapowy i często są stosowane w leczeniu skojarzonym.

Embolizację stosuje się często w celu zamknięcia naczyń, przed operacjami niektórych nowotworów mózgu na 2-3 dni przed właściwą operacją. Embolizacja zrewolucjonizowała leczenie tętniaków i naczyniaków mózgu.

Embolizacja – jakie są wskazania?

Embolizacja ma zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny jak urologia, ginekologia a przede wszystkim w neurochirurgii. Istotą zabiegu embolizacji jest docelowe zamknięcie naczyniaka lub tętniaka. Najczęściej wykonuje się embolizacje tętniaków mózgu i embolizacje tętnicy macicznej jako jednej z metod leczenia mięśniaków macicy. W obu przypadkach potwierdzono wysoką skuteczność metody.

Naprawa wewnątrzczaszkowych wad wrodzonych w postaci tętniaków i naczyniaków oraz leczenie pacjentów po przebytym niedokrwiennym udarze mózgu to podstawowe zabiegi możliwe bez operacyjnego otwierania pacjenta. Przez małe nacięcie w tętnicy biodrowej wprowadzony zostaje cienki cewnik, po doprowadzeniu do naczyń wewnątrzczaszkowych, lekarz za pomocą precyzyjnych narzędzi wykonuje skomplikowane procedury. Zabieg wykonywany jest w sterylnej sali pod kontrolą angiografu.

Wskazaniami do zabiegu są: lokalizacja tętniaka, ciężki stan kliniczny pacjenta, brak zgody na zabieg operacyjny. Diagnostyka obrazowa, a w szczególności tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny znacząco podwyższyły wykrywalność niepękniętych tętniaków pozostających w ukryciu i możliwości ich leczenia.

Embolizacja, kto i gdzie wykonuje zabieg?

Zabiegi embolizacji wykonywane są w sterylnych salach zabiegowych, często w znieczuleniu ogólnym. Niezbędnym urządzeniem jest angiograf umożliwiający podanie kontrastu. Nowoczesny sprzęt i wyspecjalizowana kadra specjalistów dostępna jest dla pacjentów między innymi w ośrodkach medycznych Affidea Polska w kilkunastu miastach. Zobacz: https://www.affidea.pl/diagnostyka/dla-pacjent%C3%B3w/neuroradiologia-zabiegowa/

Oceń ten artykuł

Polecane:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *