Zaburzenia lękowe w terapii indywidualnej

Zaburzenia lękowe to jedne z najczęściej pojawiających się zaburzeń psychicznych, które wiążą się z odczuwaniem napięcia, trudności w uspokajaniu się i nerwowości. Terapia indywidualna jest bardzo dobrą formą oddziaływania w tym wypadku.

Czym są zaburzenia lękowe?

Lęk uznawany jest za naturalną reakcję w niektórych sytuacjach życiowych, jednak jeśli stan niepokoju i zmartwienia utrzymuje się długo, należy skontaktować się ze specjalistą i zdecydować się na formę leczenia taką jak terapia indywidualna. Takie terapie oferuje wiele poradnii w Warszawie, np. Strefa Myśli. Zaburzenie lękowe dawniej były identyfikowane jako nerwice, jednak w najnowszych wydaniach podręczników (DSM-V i ICD 10) raczej pojawiają się określenia takie jak zaburzenia nerwicowe, fobie. Do najbardziej charakterystycznych objawów zaburzeń lękowych można zakwalifikować:

  • poczucie niepokoju,
  • brak realnych powodów do odczuwania lęku,
  • poczucie paniki, nagłego przerażenia,
  • pojawienie się stanów takich jak koszmary, niemożność zaśnięcia,
  • dolegliwości psychosomatyczne, takie jak zaburzenia układu nerwowego i pokarmowego, uczucie duszności w klatce piersiowej, dreszcze, pot

Zaburzenia lękowe mogą pojawiać się w różnych momentach życia, czyli w sytuacjach stresujących, w trakcie przeżywania kryzysów życiowych, a także w momentach związanych z pogorszeniem zdrowia fizycznego. Czasami zaburzenia lękowe są sprzężone z innymi dolegliwościami psychicznymi. Wśród najczęściej występujących zaburzeń lękowych wyróżnić można fobie (w tym fobię społeczną), zespół lęku uogólnionego, zespół stresu pourazowego oraz zaburzenia obsesyjno- kompulsywne.

Leczenie zaburzeń lękowych

Osoba, która zauważy u siebie wyżej wymienione objawy, a także stwierdzi, że symptomy utrudniają jej normalne funkcjonowanie, powinna skontaktować się ze specjalistą. W przypadku zaburzeń lękowych najbardziej polecaną formą oddziaływań jest terapia indywidualna, która wiąże się przede wszystkim z rozmową z pacjentem, poszukiwaniem przyczyn zaburzeń. Zwykle dwa lub trzy pierwsze spotkania, psychoterapeuta przeznacza na omówienie objawów klienta oraz na poznanie go i zawarcie kontraktu (czyli zestawu reguł i zasad wspólnych spotkań). Następnie, terapeuta wraz z klientem wyznaczają wspólny cel i rozpoczyna się proces leczenia. W trakcie tego procesu pojawiają się zarówno rozmowy z klientem, jak i zadania do wykonania (co jest szczególnie ważne w przypadku fobii). Najczęściej polecanym rodzajem psychoterapii, dla osób z zaburzeniami lękowymi, jest psychoterapia poznawczo- behawioralna. Warto zaznaczyć, że trudno jest jednoznacznie stwierdzić, ile trwa leczenie zaburzeń lękowych, zwłaszcza że w przypadku niektórych pacjentów konieczne jest włączenie leków przepisanych przez psychiatrę. Można jednak stwierdzić, że terapia indywidualna daje dobre efekty i pozwala na osiągnięcie długofalowych rezultatów.

5/5 - (1 głosów)

Polecane:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *