Jak zabezpieczać się przed smogiem?

Smog staje się obecnie coraz poważniejszym problemem. Jest to zjawisko atmosferyczne, które odbiega od normalności. Smog powstaje w wyniku występowania w powietrzu zanieczyszczeń będących skutkiem działalności człowieka w połączeniu z brakiem wiatru oraz mgłą. W jego skład wchodzą szkodliwe substancje, takie jak dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, benzen, pył drobny PM 10 o średnicy do 10 µm (mikrometra) oraz pył drobny PM 2,5 o średnicy do 2,5 µm. Do szkodliwych substancji obecnych w smogu zaliczają się także metale ciężkie – ołów, arsen, nikiel, kadm, a także benzo(a)piren. Cząsteczki pyłu PM 10 trafiają do dróg oddechowych i płuc, lecz bardziej niebezpieczne są drobiny PM 2,5. Drobiny te przenikają z płuc do pęcherzyków powietrznych, a stamtąd do krwioobiegu. Pył PPM 2,5 jest uważany za wyjątkowo groźny dla organizmu ludzkiego.

Wpływ na powstawanie smogu mają przede wszystkim zakłady przemysłowe, spalanie paliw oraz spalanie śmieci w piecach węglowych, a także znaczna ilość pojazdów z silnikami Diesel. Nie bez znaczenia pozostaje spalanie w piecach domowych oraz spalanie śmieci. Ogrzewanie domu węglem, drewnem bądź biomasą sprawia, iż do atmosfery wyemitowanie zostają drobiny, które negatywnie wpływają na ludzki organizm. Jednym ze skutków smogu są kwaśne deszcze, które wywierają negatywny wpływ na środowisko. Następstwem kwaśnego deszczu są niszczejące lasy, zakwaszenie gleby oraz wód.

Istnieją dwa rodzaje smogu – londyński and smog Los Angeles. Pierwszy występuje w miesiącach od listopada do stycznia, gdy miejsce ma inwersja temperatur. Jest to smog charakterystyczny dla umiarkowanej strefy klimatycznej. W jego skład wchodzą dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenki węgla, sadza oraz pyły. Drugi rodzaj smogu powstaje w miesiącach letnich w strefach subtropikalnych. W jego skład wchodzą tlenki węgla, tlenki azotu oraz węglowodory.

Wpływ smogu na zdrowie

Zbyt długie przebywanie w otoczeniu skażonym smogiem nie pozostaje bez wpływu na organizm człowieka. Szkodliwe związki chemiczne oraz pyły w połączeniu z wilgotnością powietrza to mieszanka, która nie służy naszemu zdrowiu. Wręcz przeciwnie – smog przyczynia się do wywoływania astmy, może powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, a także niewydolność oddechową oraz paraliż układu krwionośnego. Zanieczyszczenie powietrza szczególnie mocno wpływa na dzieci oraz osoby starsze, dlatego to przede wszystkim te osoby powinny szczególnie o siebie dbać, znajdując się w miejscu, w którym występuje smog. Uważać na siebie powinny także kobiety w ciąży.

Jak się bronić?

Istnieje szereg kroków, które można podjąć, aby zminimalizować skutki smogu. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na dietę, która powinna być bogata w warzywa i owoce oraz antyoksydanty. W warunkach domowych warto dbać o jakość powietrza, stosując specjalne oczyszczacze jak https://goodair.pl/kategoria/oczyszczacze-powietrza/. Jeżeli poziom smogu sięga stanu alarmującego, warto ograniczyć wyjścia na zewnątrz. W przypadku, w którym sytuacja wymaga wyjścia na zewnątrz, warto zaopatrzyć się w specjalne maski przeciwpyłowe. Pozwolą one na częściową ochronę przed szkodliwymi pyłami. Dobrym rozwiązaniem jest także hodowanie roślin, które absorbują szkodliwe substancje z powietrza.

Smog jest niewątpliwie problemem, przed którym stają współczesne polskie miasta. Warto jednak wiedzieć, iż istnieją sposoby minimalizowania skutków tego negatywnego zjawiska.

5/5 - (2 głosów)

Polecane:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *