Role w zespole

516425

Dream Team to nie tylko skuteczny w działaniu i zgrany „zespół marzeń”, ale także trudne wyzwanie oraz wciąż niezrealizowane marzenie wielu pracodawców i menedżerów. Jak zatem dobierać ludzi, aby zespół efektywnie realizował swoje cele?

ZESPÓŁ ZE STUMILOWEGO LASU

Co łączy Kubusia Puchatka i strategie biznesowe? Geniusz autora. Alan Alexander Milne nie tylko zachwyca w roli twórcy jednej z najwspanialszych historii dla dzieci, ale również jako baczny obserwator życia, cech charakteru, predyspozycji i relacji łączących różne osobowości.


Przypatrzmy się bohaterom książki. Kubuś – miś o małym rozumku, ale o wielkim sercu. Gotowy do poświęceń introwertyczny mały bohater. Prosiaczek – strachliwy, wrażliwy, ale idący na przekór swoim słabościom. Tygrysek – dusza towarzystwa, niepoprawny optymista, ekstrawertyczny brat łat. Królik – uporządkowany perfekcjonista. Z pozoru wiecznie narzekający, ale niesamowicie pracowity i gotowy do poświęceń. Kłapouchy – małomówny analityk i obserwator rzeczywistości. Radosne Maleństwo – ciekawe świata i odważne. Troskliwa Kangurzyca, przemądrzała Sowa oraz Krzyś – mądry, cierpliwy Przywódca stojący na czele tego zespołu, bowiem zwierzęta ze Stumilowego lasu to prawdziwy zespół. Różnorodny, ale przez to silny i efektywny. Uzupełniający się, wspierający i lojalny. Dream Team – zespół marzeń.

EFEKTYWNA RÓŻNORODNOŚĆ

Jest omal niemożliwe, by jeden człowiek łączył w sobie wszystkie cechy i umiejętności „idealnego” menedżera, natomiast możliwe jest stworzenie idealnego zespołu. Tezę tę sformułował angielski badacz procesów zarządzania Meredith Belbin1, który przez siedem lat obserwował pracę różnych grup zadaniowych, wyodrębniając wkład poszczególnych osób. Wyniki badań Belbina i jego współpracowników przyniosły potwierdzenie powyższej tezy i w konsekwencji możliwość przewidywania efektywności działań różnych zespołów na podstawie obserwacji zachowań ich członków.

Podczas, gdy większość szefów chętnie widziałaby w swoim zespole samych najbardziej błyskotliwych i utalentowanych ludzi, są to jedne z najmniej efektywnie, zdaniem Belbina, działających grup. Zdaniem ekspertów, zespoły, w których pracownicy różnią się np. kompetencjami, wartościami, wiekiem czy temperamentem podają ciekawsze rozwiązania oraz lepiej radzą sobie w niestandardowych sytuacjach. Powód jest prosty – im więcej punktów widzenia, tym większa szansa, że uda się znaleźć „złoty środek”.

SZCZĘŚLIWA DZIEWIĄTKA

Belbin razem ze swoimi pracownikami wyodrębnili dziewięć efektywnych ról w zespole. Każde zaburzenie, niedopasowanie lub niezapełnienie ról prowadzi do tarć i problemów w pracy zespołu, a zatem i do pogorszenia wyników. Nie oznacza to bynajmniej, że każdy zespół powinien mieć co najmniej dziewięciu członków, po prostu czasem jedna osoba musi pełnić więcej niż jedną rolę.

Każda z ról niesie ze sobą silne i słabe strony – to całkowicie naturalne. Dlatego też zespół powinien być zorganizowany z różnych typów ludzi. Wtedy podejście do zadań będzie najpełniejsze i szanse powodzenia największe. Czy taki zespół marzeń można stworzyć w rzeczywistości? Tak, wymaga to jednak wiedzy, ale przede wszystkim zaangażowania i odpowiedzialności Lidera.

9 RÓL WEDŁUG BELBINA:

  • Innowacyjny i samodzielny Kreator. Jest Edisonem i MacGyverem zespołu, autorem mnóstwa pomysłów. Dzięki oryginalnym i bezkompromisowym ideom wybiega stale naprzód, przecierając nowe szlaki i pobudzając resztę zespołu do fantazjowania i twórczego podejścia. Jest indywidualistą.
  • Wnikliwy i analityczny Ewaluator, inaczej Krytyk Wartościujący. Racjonalista, stale na zimno ocenia pracę zespołu i sonduje możliwe konsekwencje kolejnych pomysłów. Czuje się odpowiedzialny za grupę i dlatego – dzięki konstruktywnej krytyce – powstrzymuje ją od pracy nad nierealnymi pomysłami.
  • Intuicyjny i poważny Koordynator. Silnie dominujący ekstrawertyk. Może być Liderem zespołu, ale nie zawsze. Często to osoba z dużym doświadczeniem, budząca zaufanie i szacunek pozostałych członków zespołu. Ustala cele i plany realizacji oraz koordynuje wysiłki wszystkich członków zespołu.
  • Pracowity i konsekwentny Implementer, Realizator, praktyk i organizator. Na nim spoczywa zadanie przekładania idei zespołu na realia firmy. To on konkretyzuje pomysły i ukierunkowuje je na wyznaczone cele, utrzymując tym samym dyscyplinę pracy.
  • Precyzyjny i pilny Perfekcjonista. Osoba energiczna, introwertywna. Pracuje ciężko i sumiennie, przywiązuje szczególną wagę do detali. Nie spocznie, dopóki osobiście nie sprawdzi, że zadanie zostało w całości wykonane i żaden ze szczegółów nie został pominięty.
  • Optymistyczny i pomysłowy Poszukiwacz Źródeł. Osoba zrównoważona, dominująca, ekstrawertywna. Jest bardzo uzdolniony interpersonalnie, towarzyski, przyjaźnie nastawiony do pomysłów i rozwiązań poza zespołem.
  • Dynamiczna i Ambitna Lokomotywa, Wódz. Pierwszoplanową rolą Lokomotywy jest inspirowanie do akcji i zagrzewanie zespołu do „boju”. Nadaje kształt wysiłkom zespołu. Ujednolica idee, cele i plany tak, by powstał spójny, wykonalny projekt możliwy do szybkiego wdrożenia.
  • Spokojna i bezkonfliktowa Dusza Zespołu, której głównym zadaniem jest neutralizowanie konfliktów i rozwiązywanie problemów. Jednoczy i harmonizuje grupę. Stwarza poczucie bezpieczeństwa. Jest wrażliwa, opiekuńcza, świadoma indywidualnych potrzeb i obaw swoich kolegów.
  • Profesjonalny i badający Specjalista. Osoba zrównoważona, introwertywna. Jest dumny ze swojego profesjonalizmu, ustawicznie się doskonali. Często posiada niezwykły zasób wiedzy i rzadko spotykane umiejętności. Sam wyznacza sobie cele zawodowe i bez wsparcia z zewnątrz je realizuje.

Autor: Małgorzata Zaremba

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *