Kongres Viva Health Futer

25 listopada 2016r. w Hotelu Sheraton w Sopocie odbędzie się Kongres Naukowy „ Nowoczesne rozwiązania materiałowe i digitalne w medycynie regeneracyjnej i terapii chorób cywilizacyjnych”, wspólne przedsięwzięcie Zespołu Naukowo-Badawczego PGV, Politechniki Gdańskiej i European Dental Implant Institute Vivadental, przy współudziale Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej i Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii oddział Gdańsk.

Celem Kongresu jest wymiana doświadczeń w szerokim interdyscyplinarnym gronie naukowców i klinicystów oraz dostawców nowoczesnych technologii medycznych, aby określić potencjał, szanse i zagrożenia oraz silne i słabe strony wynikające z zastosowania innowacyjnych rozwiązań. W szczególności dotyczy to komórek macierzystych, technik digitalnych oraz technologii powierzchni i biotechnologii. Pełne otwarcie, współdziałanie i wzajemna edukacja to najlepsza droga do postępu w medycynie. „Wierzymy, iż Kongres pozwoli na inspirację do dalszego rozwoju i doskonalenia dotychczasowych rozwiązań z korzyścią dla naszych Pacjentów, Polskiej Nauki i Polskiego Społeczeństwa. Z drugiej strony, udział studentów przyczyni się do wzrostu jakości kształcenia w obszarze Long Healthy Life, jednej z wiodących Inteligentnych Specjalizacji Województwa Pomorskiego”, mówi Dyrektor Naukowy Instytutu Vivadental dr n. med Violetta Szycik.

Kongres to wystąpienia najwyższej klasy specjalistów w dziedzinie medycyny regeneracyjnej opartej o komórki macierzyste, inżynierii biomateriałów i technologii digitalnych. Przewidywana liczba uczestników to 500 osób reprezentujących medycynę, nauki techniczne oraz biologię. Dostojny patronat honorowy i medialny, stanowi potwierdzenie istotności i skali zainteresowania rozwojem medycyny i promowaniem międzysektorowego współdziałania.

Zapraszamy na stronę www.kongres.vivadental.pl

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *