Akademia Active Citizens: warsztaty współpracy międzynarodowej

Jak realizować projekty międzynarodowe? Jak zadbać o potrzeby jego uczestników i uczestniczek? Jakie są techniki pozaformalnych metod pracy z grupą międzynarodową? Na te pytania odpowiadają bezpłatne warsztaty Akademii Active Citizens, które 10 i 11 czerwca poprowadzi Kinga Karp. Obowiązują zapisy.

Warsztaty Akademii Active Citizens kierowane są do osób z pomorskich organizacjach pozarządowych, lokalnych aktywistów i aktywistek. Zajęcia są bezpłatne, obowiązują zapisy. Odbywające się raz w miesiącu szkolenia pozwalają lepiej zarządzać organizacją pozarządową, prowadzić przemyślaną politykę personalną, dostarczają wiedzy i narzędzi przydatnych w rozwoju NGO.

– Warsztaty przeznaczone są dla osób, które pracują lub będą pracować przy organizacji projektu międzynarodowego i chcą poznać specyfikę pracy z grupą międzynarodową. Uczestnicy i uczestniczki poznają dobre praktyki z zakresu realizacji projektów międzynarodowych, nauczą się planowania projektów międzynarodowych z dbałością o potrzeby jego odbiorców, poznają techniki z zakresu pozaformalnych metod pracy z grupą międzynarodową – mówi Kinga Karp.

Wyzwania w projektach międzynarodowych, 10-11 czerwca 2017, (sobota-niedziela), godziny 10.00-17.00 (sobota), 10.00-15.00 (niedziela) w Gdańsku. Prowadząca: Kinga Karp – trenerka antydyskryminacyjna, trenerka WenDo, psycholożka i moderatorka.

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na http://ikm.gda.pl/projekt/akademia-active-citizens/. Formularz należy odesłać do 4 czerwca 2017 r. na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl lub w formie papierowej dostarczyć pod adres: Anna Urbańczyk, Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Liczba miejsc jest ograniczona do 18 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 5 czerwca 2017 r.

Kinga Karp – trenerka antydyskryminacyjna, trenerka WenDo, psycholożka i moderatorka. Związaną z wieloma inicjatywami społecznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy. Od 11 lat prowadzi warsztaty, konferencje, konsultacje społeczne i szkolenia (w języku polskim i angielskim) w ramach projektów lokalnych i międzynarodowych. Jest członkinią zarządu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Od kilku lat współtworzy i realizuje projekty międzynarodowe z zakresu dzielenia się dobrymi praktykami w przeciwdziałaniu homofobii i w promowaniu metod edukacji pozaformalnej. Wraz z Fundacją Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Instytutem Działań Twórczych i organizacjami partnerskimi z różnych krajów europejskich realizowała projekty: Colors behind the rainbow (2014), Colors beyond the rainbow (2016), Inni to My (2015-2016), The others is us (2016), Non-formal education methods for teachers (2017) pełniąc w nich rolę opiekunki merytorycznej i/lub facylitatorki. Moderuje seminaria i konferencje międzynarodowe.

Informacje organizacyjne:

W czasie warsztatów przewidziane są przerwy kawowe i wegański obiad – w sobotę.

Akademia Active Citizens to projekt wzmacniający kompetencje zarządzania organizacjami i zmianą społeczną w różnorodnym świecie, realizowany przez Instytut Kultury Miejskiej i British Council. Akademia powstała w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne pomorskich organizacji pozarządowych zgłaszane w czasie projektu Active Citizens. Dlatego pierwszeństwo w rekrutacji będą mieć absolwenci i absolwentki pomorskich edycji programu Active Citizens Aktywna Społeczność.

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *