Uniwersum ładu i wolności Jadwigi Maj

Czy w obrębie jednego płótna można w sposób harmonijny ulokować elementy figuratywności i abstrakcji, subtelności i nieokiełzanej ekspresji, kompozycyjnej swobody i malarskiego rygoru, spontaniczności pochodzącej z natury oraz ścisłej logiki świata maszyn i technologii? Okazuje się, że tak.

Jadwiga Maj, malarka i fotografka związana z Galerią Sztuki Limited Edition, łącząc ze sobą wszystkie te części odrębnych rzeczywistości, tworzy własne, niezwykle spójne, unikalne uniwersum, w którym do głosu dochodzą jej artystyczne inspiracje oraz całe spektrum emocji. Taka synteza w obszarze jednego obrazu tych wszystkich elementów, wydawałoby się – sprzecznych, czyni eksperyment podstawą działalności artystycznej. Malarka otwarcie nawiązuje bowiem do estetyki zarówno światowych innowatorów malarstwa, takich jak Paul Klee oraz Wassily Kandinsky, jak i wpisującej się w nurt kubizmu, abstrakcji, ekspresjonizmu i malarstwa materii działalności członków Grupy Krakowskiej. Artystce w jej twórczości przyświeca chęć przeniesienia na płaszczyznę płótna wszelkich dostępnych możliwości przekazu, które stawiają przed nią natura i przypadek. Wobec tego głównym celem malarki jest obiektywne i autentyczne rejestrowanie otaczającej ją rzeczywistości.

Jadwiga Maj w swojej artystycznej praktyce dokonuje niecodziennych zestawiań elementów świata natury z uniwersum maszyn i technologii. Jednakże bogactwo zależności zachodzących w obrębie płótna artystka stara się oddać nie tylko za pośrednictwem podejmowanej treści, ale również poprzez zastosowanie wielowarstwowej kompozycji, złożonej z przenikających się form – zarówno tych istniejących, jak i tych pochodzących wprost z wyobraźni artystki. W tym przypadku symultaniczne, często nieokreślone kształty, sukcesywnie nanoszone na powierzchnię obrazu, działają jak metafora, akcentując niejednoznaczności obecne w warstwie przekazu. Jak twierdzi sama malarka, w jej pracach treść i forma są równie ważne. Celem tych elementów składowych kompozycji nie jest rywalizacja o uwagę widza, ale zgodne przenikanie się i uzupełnianie. Wydaje się, że sposób rejestrowania rzeczywistości, gdzie każdy odrębny fragment dopełnia całość, stanowi kolejny niezwykle istotny komponent harmonijnego uniwersum skrzętnie konstruowanego przez Maj.

Szczególne znaczenie dla formowania atmosfery wieloznaczności w malarskiej twórczości artystki ma faktura obrazu. Jak podkreśla Maj, przy zastosowaniu wąskich gam barwnych to właśnie struktura powierzchni stanowi element pozwalający na uzyskanie efektu dynamiki i rozedrgania form. W przypadku urozmaiconej faktury szczególnie istotne znaczenie ma padające na nią światło, które jest w stanie ukazać niejednolite oblicze dzieła. Dla artystki poszukiwanie formalnych rozwiązań poprzez kształtowanie struktury obrazu jest przede wszystkim drogą do pokazania tego, co intymne, wewnętrzne, ukryte. Malarka poprzez formowanie niejednoznacznych wypowiedzi podkreśla swoją wiarę w wyobraźnię i intuicję widza. I rzeczywiście, nie można zaprzeczyć, że pełne niedopowiedzeń dzieła Maj prowokują odbiorcę do stawiania sobie pytań oraz przezwyciężania własnych wątpliwości.

Obrazów artystki nie należy jednak rozpatrywać jednostkowo. Sama malarka akcentuje bowiem, że jej prace tworzą wielowymiarową sieć powiązań tematycznych i formalnych, która pozostawia widzowi nie tylko możliwość linearnego zapoznawania się ze zbiorem, ale również tworzenia, zgodnie z własną selekcją, rozmaitych i zmiennych sekwencji przedstawień. Wobec tego łatwo zaobserwować, że Maj przenosi unikalne, nieoczekiwane relacje z płaszczyzny płótna również na szerszą skalę – skalę ogółu swojego malarstwa.

Każdy z nas konstruuje swój własny świat zgodnie z idealnym wyobrażeniem o nim. Uniwersum Jadwigi Maj jest przepełnione harmonią i spokojem, ale też malarską swobodą i twórczą ekstrawersją. Dzięki temu stanowi ono jednocześnie skomplikowaną rzeczywistość budowaną na podstawie mnogości zaskakujących odniesień i nieoczywistych relacji, która z pewnością warta jest poznania.

Tekst: Karolina Majewska

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *