Szkolenia z zakresu organizacji pracy w firmie- na które warto się zdecydować?

Zastanawiasz się, jakimi szkoleniami warto się dzisiaj zainteresować? Jakie przyniosą realne korzyści dla Ciebie lub Twoich pracowników, na zajmowanym przez Ciebie stanowisku, czy dla rozwoju kariery zawodowej? Okazuje się, że wśród wielu interesujących propozycji kilka niezmiennie cieszy się zainteresowaniem, a zarazem uznaniem uczestników, pracodawców, czy właścicieli firmy. Wybraliśmy spośród nich 3 szkolenia, których ukończenie i wdrożenie w zawodową rzeczywistość jest naprawdę opłacalne. Które będzie dla Ciebie lub Twoich pracowników?

Szkolenie 5S- tworzenie uporządkowanych i ergonomicznych stanowiska pracy

Metoda 5S to wywodząca się z Japonii metoda 5 podstawowych kroków (poziomów), związana bezpośrednio z lean management, a w zasadzie stanowiąca jego narzędzie. To propozycja dla wszystkich poszukujących rozwiązań dla tworzenia czystych, usystematyzowanych, wydajnych i ergonomicznych stanowisk pracy. Ograniczenie marnotrawstwa i wzrost efektywności stanowią tutaj cele nadrzędne. Efektem wdrożenia metody 5S jest m.in. zwiększenie produktywności, lepsza jakość dostarczanych produktów lub usług, mniej popełnianych błędów, a także wzrost bezpieczeństwa (o tę kwestię rozszerzona jest metoda 6S). 

Wybierając szkolenie 5S uświadomisz sobie w pełni korzyści płynące z takiego rozwiązania. Wcześniej jednak zaznajomisz się ze szczegółami modelu, filozofią 5S, sposobami wdrożenia. 5S to:

  • SEIRI – selekcja, porządek
  • SEITON – systematyka, organizacja
  • SEISO – sprzątanie, czystość
  • SEIKETSU – schludność, utrzymanie czystości
  • SHITSUKE – samodyscyplina, przestrzeganie zasad

W wydaniu 6S metoda uzupełniona jest o poziom SAFETY, czyli bezpieczeństwo. Co istotne, rozwiązanie znajduje zastosowanie nie tylko w sferze zawodowej, na poziomie stanowiska pracy, czy funkcjonowania organizacji, ale i w życiu prywatnym. Wybierając się na szkolenie z pewnością zyskasz szereg korzyści, dla siebie, jak i dla firmy. 

Szkolenie TWI dla kadry zarządzającej

Jeśli zajmujesz kierownicze stanowisko lub po prostu zarządzasz kadrą produkcyjną szkolenie TWI z pewnością powinno Cię zainteresować. Training Within Industry to metoda efektywnego szkolenia pracowników, opracowana w Stanach Zjednoczonych podczas II wojny światowej, doskonale sprawdzająca się do dzisiaj. TWI realnie wspiera kadrę zarządzającą i doświadczonych pracowników w skutecznym szkoleniu nowych pracowników i przekazywaniu im w sposób usystematyzowany oraz, co najważniejsze, efektywny kluczowych informacji.

Jakich korzyści możesz oczekiwać uczestnicząc w szkoleniu? Jako szef, przełożony, czy pracodawca podniesiesz jakość i skuteczność szkoleń pracowników. Wdrażanie nowej kadry będzie zajmowało mniej czasu, metody pracy zostaną udoskonalone oraz wzrośnie bezpieczeństwo na poszczególnych stanowiskach. Wśród efektów wdrożeń metody TWI wymienia się również lepsze relacje kadry zarządzającej z pracownikami, wzrost świadomości pracowników w zakresie misji organizacji, czy też ich większe przywiązanie do firmy.

Monitoring i korekta harmonogramów

Czy rozwiązanie, jakim jest planowanie produkcji szkolenie, jest wciąż warte zainteresowania? Okazuje się, że tak. Planowanie i harmonogramowanie zwiększają szansę na rozwój firmy. Dodatkowo, dynamicznie zmieniające się warunki funkcjonowania biznesu wymuszają nieustanny monitoring i korekty przyjętych planów oraz założeń. Warto wiedzieć, jak efektywnie wyciągać wnioski z bieżących doświadczeń i formułować nowe, wydajne harmonogramy.

Szkolenia z zakresu planowania i harmonogramowania produkcji https://szkolenia-sgp.pl/szkolenia/sektor-prywatny/jakosc/lean-manufacturing/planowanie-i-harmonogramowanie-produkcji to propozycja dla wszystkich poszukujących rozwiązań dla maksymalnego wykorzystania zasobów oraz infrastruktury produkcyjnej, chcących dostosować poziom obciążenia zasobów do aktualnych wymagań, oczekujących nowoczesnych, skutecznych metod zarządzania produkcją. 

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *