Rozwód z obcokrajowcem. Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć

Małżeństwa obywateli różnej narodowości nie są obecnie niczym zaskakującym. W dobie internetu i częstych podróży łatwiej jest poznać drugą połowę poza granicami kraju. Niestety, z pojęciem małżeństwa często nierozerwalnie wiąże się rozwód. Gdy jeden z małżonków jest obcokrajowcem, regulacje prawne wyglądają nieco inaczej i warto je poznać zawczasu, aby uniknąć zbędnego stresu. Oto najważniejsze informacje, dzięki którym dowiesz się, jak sprawnie przejść przez procedurę rozwodową z obcokrajowcem.

Postępowanie rozwodowe na terenie Polski 

Większość osób, z uwagi na lepszą znajomość przepisów prawnych i struktur krajowego sądownictwa, stara się o uzyskanie rozwodu z osobą z zagranicy na terenie Polski. Znacznym ułatwieniem jest także brak bariery językowej pomiędzy powodem a urzędnikami, czy powodem a adwokatem go reprezentującym, jak i również niższe koszty podróży i oszczędność czasu. Nie ma tu jednak pełnej dowolności – duży wpływ na ustalenie organu przeprowadzającego całą procedurę ma miejsce pochodzenia małżonka-obcokrajowca. 

Pochodzenie małżonka – z Unii Europejskiej, czy spoza niej? 

  • W przypadku obcokrajowca z kraju Unii Europejskiej, istnieją wspólne regulacje prawne Wspólnoty, które ułatwiają uzyskanie rozwodu i zapewniają częściową dowolność ustalenia właściwości miejscowej sądu. Zależy ona głównie od obywatelstwa małżonków bądź ich miejsca pobytu. 
  • Jeżeli pozwany pochodzi spoza Unii, zastosowanie ma polska ustawa – prawo prywatne międzynarodowe. Tutaj także kryterium rozpatrywania wniosku jest ostatnie miejsce wspólnego zamieszkania, gdy jedna z osób nadal tam przebywa. Jeżeli reguła ta nie ma zastosowania, właściwy jest sąd według pobytu pozwanego, a w następnej kolejności powoda. 

Przebieg procesu rozwodowego 

Należy pamiętać, że wraz z pozwem rozwodowym powód musi złożyć potwierdzenie zawarcia związku małżeńskiego za granicą (w języki polskim) oraz ewentualnie komplet dokumentów potwierdzających narodziny dzieci (również przetłumaczony). Zdarza się, że pozywający nie jest w stanie wskazać, gdzie przebywa małżonek. Taka sytuacja nie wyklucza jednak uzyskania rozwodu. Sąd może wskazać kuratora na miejsce osoby nieobecnej, który będzie ją reprezentował. Rozwiązanie to pozwala na wydanie orzeczenia także pod nieobecność pozwanego. Czasami może być on zwolniony z obowiązku stawienia się na rozprawie, jeżeli niosłoby to za sobą znaczne koszty podróży. Zdecydowanym ułatwieniem jest, gdy obie strony zgadzają się co do zeznań. Istnieje wtedy możliwość przesłuchania tylko jednej z nich. Alternatywną jest możliwość przesłuchania poza granicami kraju, przed odpowiednim sądem bądź w konsulacie. Ważne jest także, że orzeczenie wobec małżonków, gdzie jeden z nich pochodzi spoza Unii, wymaga powiadomienia stosownych organów w jego państwie, aby mogły one uznać rozwód. 

Każda sprawa rozwodowa jest specyficzna i wymaga osobnej oceny stanu prawnego. W przypadku rozwodu z obcokrajowcem, warto zasięgnąć porady specjalistycznej kancelarii, aby zaoszczędzić sobie stresu i uzyskać orzeczenie sprawnie i szybko. 

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *