Przede wszystkim jestem lekarzem – rozmowa z dr n.med. Violettą Szycik, prezes zarządu spółki VIVADENTAL

Prowadzi jedną z najnowocześniejszych klinik specjalizujących się w implantologii stomatologicznej, a jedyną w Polsce o tak szerokim spectrum działalności – obejmującej leczenie pacjentów, fundację dla dzieci, szkolenia oraz działalność naukowo-badawczą. W ubiegłym roku otrzymała z rąk Marszałka Województwa Pomorskiego nagrodę dla Kobiety Sukcesu 20-lecia w Województwie Pomorskim, a Spółka Vivadental została Pracodawcą Roku 2014. Na początku tego roku kolejny laur – podziękowanie od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za działalność charytatywną na rzecz naszych rodaków, wojennych repatriantów z Ukrainy. Ponadto Wyróżnienie w XIX Konkursie Pomorskiej Nagrody Jakości oraz Godło Placówka Stomatologiczna roku 2015. Imponujące plany na przyszłość.

Mademoiselle: Odnosi Pani sukcesy biznesowe poświęcając się ludzkim potrzebom. Widać, że te dwa pozornie obce światy, biznesu i medycyny, można ze sobą połączyć.

Violetta Szycik: Przede wszystkim jestem lekarzem. Zawsze to podkreślam. To mój zawód i powołanie, to idea i sens mojego życia. Wszystko co robię, podporządkowuję pacjentom. Pomagając potrzebującym spełniam się jako lekarz i jako człowiek. Odnoszę wielką satysfakcję i jestem szczęśliwa z efektów swojej pracy. Tak więc dla mnie wszystkie te sukcesy, to nigdy nie kończąca się droga w wykonywaniu wszystkiego najlepiej jak tylko można dla moich pacjentów, do sięgania po to, co przecież tylko na pozór jest nie do osiągnięcia. Biznes pomaga mi w tym każdego dnia i jest tylko środkiem do celu, w centrum którego znajduje się człowiek.

Mademoiselle: Polska dzięki takim firmom jak Vivadental, jest coraz bliżej światowej czołówki. Zapewne nowoczesna stomatologia pociąga za sobą ogromne nakłady.

Violetta Szycik:

Inwestowanie, to naturalna kolej każdego biznesu. Kto tego nie robi, nigdy się nie rozwinie i nie przetrwa. Ja nie uznaję kompromisów i zawsze wybieram najlepsze rozwiązania, aby zapewnić każdemu pacjentowi najwyższy możliwy poziom leczenia i całkowite bezpieczeństwo. Dlatego nieustannie inwestuję w innowacyjne technologie produktowe, procesowe i organizacyjne. To kosztuje, ale w zaawansowanych procesach leczenia jest po prostu konieczne.

Mademoiselle: Ale, aby te nowoczesne technologie stosować, musi mieć Pani wyspecjalizowaną kadrę.

Violetta Szycik: Oczywiście, że tak. Dla mnie najważniejszy jest zespół. To jego poziom decyduje o powodzeniu mojego biznesu. Mam tu na myśli nie tylko umiejętności, czy wiedzę, ale przede wszystkim kulturę organizacji, u podstaw której stoi człowiek, jego problemy i potrzeby, godność i szacunek. Pacjenci zawsze będą poszukiwali najlepszych lekarzy i najlepszych metod leczenia swoich dolegliwości. W każdym momencie naszym pacjentom dajemy jedno i drugie, czyli dojrzałych i odpowiedzialnych lekarzy, którzy posługują się zaawansowanymi technologiami i dostosowują do nich swoje kwalifikacje. To nasza marka. Marka Premium.

Mademoiselle: Powiedziała Pani o inwestycjach, które z nich są najważniejsze?

Violetta Szycik: W tym roku obchodzimy jubileusz 25 – lecia. Na samym początku wyznaczyliśmy strategię rozwoju, której podstawę stanowi jakość, technologia, kadra, dywersyfikacja oraz specjalizacja. Od tego czasu się nic się nie zmieniło, choć nieustannie ewoluuje. Z pewnością przełomowym momentem był zakup nowej siedziby w Gdańsku przy Alei Zwycięstwa 48 w pobliżu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, która w krótkim czasie wyrosła na międzynarodowe centrum najbardziej zaawansowanych technologii istniejących we współczesnej medycynie. Dzięki nim spełniamy marzenia wszystkich naszych pacjentów o pięknym i doskonałym uśmiechu, zapewniając profesjonalne leczenie w luksusowych warunkach i przystępnej cenie. Odnosimy spektakularne efekty w najbardziej złożonych procesach leczenia.

Mademoiselle: Chyba jednak większość pacjentów nadal widzi stomatologię, jako fotel i wiertarkę do usuwania próchnicy?

Violetta Szycik: To akurat jest oczywiste. Ale zawansowane, nowoczesne leczenie to znacznie więcej. Wiodące miejsce w naszej klinice zajmuje digitalizacja wszelkich procesów oparta o najnowocześniejsze na świecie urządzenia, pozwalająca na w pełni kontrolowany przebieg leczenia, niewiarygodną precyzję i doskonałe rezultaty terapeutyczne i estetyczne. Podstawą leczenia jest projekt idealnego uzębienia wykonany w środowisku wirtualnym 3D, który precyzyjnie przenosimy do rzeczywistości. Nasi pacjenci jeszcze przed zabiegami wiedzą jak będzie wyglądać ich nowy uśmiech. Efekty są źródłem przemyślanego działania, a nie przypadku. Nasz system ITC pozwala na tworzenie projektów na dowolnym etapie i na poziomie wielu urządzeń, przyczyniając się do optymalizacji efektów i zadowolenia pacjentów. Mamy wiele zaawansowanych urządzeń usprawniających pracę i przynoszących spektakularne efekty i długo mogłabym opowiadać o ich niezwykłych zaletach. Ale i tak, jak już wspomniałam wcześniej, najważniejszy zawsze pozostanie zespół, który będzie potrafił „przenieść” pacjentów do przyszłości.

Mademoiselle: Czy wobec tego, ten „ kosmiczny” sprzęt i nowoczesne technologie nie powodują, że ceny waszych usług są za wysokie dla przeciętnego polskiego pacjenta?

Violetta Szycik: Jesteśmy bardzo konkurencyjni, a ceny naszych usług nie odbiegają od cen rynkowych. Normalnie musiałyby być kilkukrotnie wyższe, ale dzięki wykorzystaniu efektów synergistycznych w wielu obszarach naszej działalności, koszty jednostkowe ulegają obniżeniu, przez co ceny naszych usług są stosunkowo niskie w porównaniu do ich jakości. Musimy także liczyć się z tym, że pacjenci szukają coraz lepszych rozwiązań, ale w rozsądnych cenach. Ze zrozumieniem wychodzimy naprzeciw tym oczywistym potrzebom. Posiadając specjalistów we wszystkich dziedzinach stomatologii leczymy interdyscyplinarnie, co dla pacjenta oznacza lepiej, szybciej i taniej.

Mademoiselle: Marszałek Województwa Pomorskiego wręczył Pani nagrodę dla Kobiety Sukcesu 20-lecia. Czy uważa Pani, że podkreślanie płci osób odnoszących sukcesy w biznesie jest dziś potrzebne?

Violetta Szycik: Zdecydowanie tak. Przeważająca większość znanych mi prezesów firm to mężczyźni, kobiety natomiast najczęściej bywają ich zastępcami lub, jako żony, wspominane są w podziękowaniach na uroczystych galach. To nie jest proporcja, która odzwierciedla rzeczywisty potencjał kobiet we współczesnej Polsce.

Mademoiselle: Czy styl prowadzenia biznesu przez kobiety i mężczyzn różni się?

Violetta Szycik: Sądzę, że częściej bywamy liderkami niż szefami. W praktyce oznacza to, że prowadzimy zespół zamiast odgórnie nim zarządzać. Autorytet to jednak jedna z najważniejszych wartości, a zarazem najlepsza motywacja dla zespołu. Tworzymy przy tym bardziej partnerską atmosferę i poczucie wspólnoty celów. Jestem też przekonana, że kobieta, która przechodzi przez bardzo trudny etap godzenia pracy i życia rodzinnego odnajdując właściwą równowagę między tymi sferami, dużo lepiej radzi sobie z organizacją pracy i wykonywaniem obowiązków w zgodzie ze swoimi przekonaniami i sumieniem.

Mademoiselle: Czy to właśnie dlatego zespół pracowników VIVADENTAL składa się głównie z kobiet.

Violetta Szycik: Nie tylko, chociaż stomatologia w ogóle zdominowana jest przez kobiety. Może dlatego, że istotą naszej pracy jest nie tylko zdrowie, ale i estetyka, którą kobiety czują lepiej i są bardziej wrażliwe, zarówno na piękno, ale i na cierpienie drugiego człowieka.

Mademoiselle: Prowadzi Pani także działalność naukowo-badawczą. Proszę wskazać kilka projektów, które oddawałyby jej charakter.

Violetta Szycik: Nasza działalność naukowo-badawcza nieustannie się rozwija, pojawiają się nowe tematy, przybywają kolejni partnerzy. A wszystko zaczęło się od nawiązania współpracy z Politechniką Gdańską i prof. dr hab. inż. Andrzejem Zielińskim, z którym za główny cel obraliśmy stworzenie nowoczesnych produktów stomatologicznych dla przyszłych pokoleń Polaków. Jest to więc projekt personalizowanych implantów stomatologicznych o budowie anatomicznej, optyczna tomografia koherentna w stomatologii, krajowy system sterowanej regeneracji tkanki kostnej. W przygotowaniu spektakularny projekt – narodowy bank komórek macierzystych pobieranych z usuniętych zawiązków zębów własnych pacjenta. Takich banków jest na całym świecie tylko pięć! Możemy dołączyć do światowej elity i rozwijać to unikalne przedsięwzięcie. Może nam w tym pomóc fakt, iż wspólnie z Politechniką Gdańską stworzyliśmy konsorcjum, które w drodze konkursu zostało wybrane przez Zarząd Województwa Pomorskiego jako jedna z czterech inteligentnych specjalizacji dla Województwa Pomorskiego. Nosi ono nazwę „Long Healthy Life – Innowacje w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i starzejącego się społeczeństwa”. Jest to przepustka do realizacji naszych planów, dzięki możliwości ich finansowania z funduszy Unii Europejskiej.

Mademoiselle: A jeśli chodzi o działalność szkoleniową?

Violetta Szycik: Mam ponad 25 letnie doświadczenie w działalności edukacyjnej, jako nauczyciel akademicki, oraz jako mentor zaawansowanych szkoleń w dziedzinie implantologii, chirurgii stomatologicznej oraz medycyny regeneracyjnej, które prowadzę od ponad 12 lat. Posiadam akredytację Ministerstwa Zdrowia oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej do kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów. Obecnie wiodącym produktem Instytutu Vivadental jest dziesięciomiesięczne szkolenie dla adeptów implantologii pod nazwą Practiculum Implantologii. Obejmuje 10 sesji i 28 seminariów, które kończy egzamin i Certyfikat Umiejętności Implantologicznych Vivadental. W ramach kursu prowadzone są zajęcia teoretyczne, nauka na fantomach, a także praktyczne wykonywanie zabiegów.

Mademoiselle: Jest Pani laureatką wielu nagród i wyróżnień, w których brana jest pod uwagę między innymi działalność zgodna ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Na czym skupia się prowadzona przez Panią działalność charytatywna?

Violetta Szycik: Na tym, na czym znam się najlepiej i co wpisane jest w moje istnienie – na pomaganiu ludziom, a w szczególności dzieciom. Fundacja dla Dzieci Vivadental obejmuje stałą opieką stomatologiczną dzieci z ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych, domów dziecka i hospicjów. Przyjmuję również na indywidualne leczenie młodych pacjentów z wrodzonym brakiem zębów stałych, czyli tych, którzy urodzili się bez zawiązków zębowych i nigdy im zęby nie wyrosną. Jest to swojego rodzaju kalectwo, którego można się pozbyć uzupełniając brakujące zęby implantami. Ale to leczenie jest drogie i w żadnym stopniu nie refundowane przez NFZ, więc wielu tych bezzębnych młodych ludzi nie może z dobrodziejstw implantologii korzystać. Chciałabym podkreślić, że nasza Fundacja pracuje na zasadzie wolontariatu, który stanowi głównie zespół Kliniki Vivadental, co oznacza, że jedynymi kosztami leczenia pozostają medykamenty, które póki co w większości przypadków również sami finansujemy.

Mademoiselle: Co, jako lekarce, daje Pani największą satysfakcję?

Violetta Szycik: Metamorfoza, jaka zachodzi w pacjentach podczas procesu leczenia, który często ze względu na trudność i złożoność zabiegów trwa pewien czas. Nowe uzębienie całkowicie odmienia czy wręcz przywraca uśmiech, poprawia komfort funkcjonowania, a co za tym idzie samopoczucie. Często staje się poważnym impulsem do zmiany stylu życia i optymistycznego spojrzenia w przyszłość. Nie bez powodu mówi się, że najlepszą inwestycją jaką możemy zrobić to inwestycja we własne zdrowie, własny wizerunek, którego najlepszą wizytówką jest piękny i zdrowy uśmiech.

Mademoiselle: A co daje Pani największe zadowolenie w prowadzeniu biznesu?

Violetta Szycik: To, że spełniam swoje marzenia, że ciągle coś wymyślam i projektuję, wyznaczam kolejne cele i je realizuję. To, że zjednuję dla swoich pomysłów zacnych ludzi, dzięki czemu mogę rozwijać swój biznes dzieląc się z najbardziej potrzebującymi. I jeszcze jedno, najważniejsze, moja rodzina, bo i w pracy, i w domu wspólnie tworzymy przyszłość naszej firmy. Jestem szczęśliwa.

M.N.

Violetta Szycik – absolwentka i wieloletni pracownik naukowo- dydaktyczny Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończyła specjalizację pierwszego i drugiego stopnia z chirurgii stomatologicznej, obroniła doktorat z implantologii. Jest autorką licznych publikacji naukowych i artykułów, wykładowczynią na międzynarodowych i krajowych kongresach naukowych. Należy do grona prekursorów implantologii w Polsce. Przeprowadziła wiele pierwszych w Polsce i w Europie zabiegów bazujących na nowatorskich rozwiązaniach technologicznych i farmakologicznych. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, w tym między innymi: Kobieta Sukcesu 2014 w Województwie Pomorskim; Kobieta Sukcesu 20-lecia w Województwie Pomorskim; Pomorski Pracodawca 2014 roku z tytułem Priumus Inter Pares w kategorii małych przedsiębiorstw, Nagroda Manhattan Business – Leader of Dental Implant Solutions, Wyróżnienie w XIX Konkursie Pomorskiej Nagrody Jakości, Placówka Stomatologiczna Roku 2015.

 

Spółka VIVADENTAL to międzynarodowy ośrodek kliniczny, szkoleniowy i naukowo-badawczy specjalizujący się w implantologii stomatologicznej, wyposażony w zaawansowaną infrastrukturę technologiczną i wykorzystujący innowacyjne metody leczenia. To także Fundacja dla Dzieci a wkrótce specjalistyczne wydawnictwo.

 

Oceń ten artykuł

Polecane:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *