Nowy oddział Nakatomi w Gdyni

Międzynarodowa agencja marketingowa Nakatomi otworzyła swój oddział w Gdyni. Z tej okazji mieliśmy możliwość przeprowadzenia wywiadu z CEO Nakatomi LLC – Panią Eweliną Kołoda.

Pani Ewelino, podczas naszej ostatniej rozmowy przebywała Pani na Hawajach, gdzie rozwijała Wasz oddział w Honolulu. Czy obecność w Gdyni związana jest z otwarciem nowego oddziału?

Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Tak, obecnie przebywam w Polsce, w Trójmieście, właśnie w związku z otwarciem naszego gdyńskiego oddziału. Staram się nadzorować każdy nasz nowy projekt, otwarcie biura czy właśnie oddziału osobiście – wówczas mam pewność, że zachowane zostaną wszystkie standardy, jakie wprowadziliśmy w Nakatomi. W związku z tym będę jeszcze przez chwilę w Trójmieście. Wyjadę dopiero, kiedy nasz oddział zacznie funkcjonować regularnie, wdrożymy zespół i nauczymy pracy na zasadach firmy turkusowej.

Dlaczego Gdynia? Macie Państwo oddział w Gdańsku, w Warszawie i na rynkach zagranicznych. Czy Gdynia była koniecznością?

Otwarcie oddziału w Gdyni związane jest z naszą nową kampanią marketingową, przeprowadzaną dla jednej z największych firm w regionie. Na razie nie mogę zdradzić szczegółów, ale jest to zaawansowana i kompleksowa akcja, wdrażana na wielu płaszczyznach, prowadzona jednocześnie w 10 krajach. Kolejny powód jest taki, że chcemy wdrożyć nowy zespół do zarządzania i prowadzenia naszych portali. Ten zespół to Ranking Ośrodków Terapii oraz Prawnik z Polecenia. Szczególnie ten pierwszy rozwija się w tempie iście ekspresowym, w ciągu roku stał się największym tego rodzaju portalem w Polsce.

Gratulujemy pozyskania klienta strategicznego! Proszę przypomnieć naszym czytelnikom, kto może liczyć na Państwa wsparcie w marketingu?

Każda firma – niezależnie od branży – która poszukuje klientów w Polsce i za granicą, to nasz klient docelowy. Prowadzimy kompleksowe działania marketingowe w Polsce i 32 krajach dla ponad 2000 firm w 11 językach. Potrafimy dostosować działania do każdej firmy, niezależnie od budżetu. Zachęcamy do pytań – stworzymy ofertę pod Państwa potrzeby.

Jeszcze kilka słów. Czy wraca Pani do Stanów, czy zostaje w kraju? Jakie plany osobiste i biznesowe ma Pani na przyszłość?

Wracam do Stanów w grudniu, zaraz po wdrożeniu nowego zespołu. Mam to szczęście, że mogę mieszkać i pracować na Hawajach. Z pewnością w Stanach będę jeszcze kilka lat. Dzięki zespołowi w Polsce mogę pozwolić sobie na podróżowanie i pracę w wybranym oddziale. Nakatomi rozwija się według zaplanowanego scenariusza i cieszymy się, że kolejny nasz oddział powstał w tak urokliwej Gdyni.

Dziękujemy za spotkanie.

Rozmawialiśmy dziś z Eweliną Kołoda – CEO Nakatomi LLC i Nakatomi Sp. z o.o., zwyciężczynią w konkursie 100 Kobiet Biznesu.


Nakatomi International Marketing Agency has just opened their new branch in Gdynia.

It turned out to be a perfect chance for us to interview the CEO of Nakatomi LLC – Mrs. Ewelina Kołoda.

Mrs. Ewelina, last time we spoke you have been in Hawaii, expanding your branch in Honolulu. Is your presence here in Gdynia in any way affiliated with the opening of a new branch?

Greetings, thanks for the invitation. Well yes, currently I’m here in Tricity, Poland and it’s due to the opening of a new branch, this time in Gdynia. I’m doing my best to personally supervise our every new project like opening new office or branch, making sure that all standards we introduce in Nakatomi have been met. Thereupon, I will be staying for a while in Tricity, until our branch starts to function on a regular basis with a team implemented and trained to work accordingly to company’s policy.

Why have you chosen Gdynia? You run branches in Danzig, Warsaw and abroad. Having a branch in Danzig, was it necessary to open another one in Gdynia?

Setting a branch in Gdynia is just another step in our marketing campaign, which is being carried out on behalf of one of the biggest companies in the region. Currently, I cannot shed any light, but the works on this campaign are advanced and comprehensive on many levels. What is more, it is being introduced in 10 different countries simultaneously. Another reason for us to make this decision was a need of establishing a team responsible for managing and running the portals we own – Ranking Ośrodków Terapii (Rating of Treatment Centers) and Prawnik z Polecenia (Recommended Lawyer). Especially, the first one is noteworthy for its rapid pace of expansion. Within a year it has become one of the biggest portals of its kind in Poland.

Congratulations, Mrs. Ewelina, you’ve obtained a strategic client. Please, could you remind our readers, who could be lucky enough to get your marketing support?

Actually,every company seeking for clients in Poland and other countries, regardless of the industry, could be our target client. We run complex marketing activities in Poland and 32 other countries, for over 2000 companies, speaking in 11 different languages, tailoring our actions to the requirements of every client, regardless of the budget. Feel free to send questions, so we could prepare an individual offer to meet your requirements.

Would mind letting us know about your plans? Are you planning to go back to the United States, or would you rather stay in Poland? What are your personal and business plans for the future?

I will be back in the United States byDecember, right after we are done with the implementation of the new team. I guess I’m lucky to live and work in Hawaii. I am sure that I will be staying in the United States for few more years. Thanks to our team in Poland, I can travel and work at the branch of my own choosing. Nakatomi is developing just as we planned, and we are happy, that our new branch has been set in such a beautiful city as Gdynia.

Thank you for seeing me and giving me the possibility of carrying out this interview.

Today we had a chat with Ewelina Kołoda CEO of Nakatomi LLC and Nakatomi Sp. z o.o., the winner of “100 Businesswomen” contest.

5/5 - (17 głosów)

3 komentarze

  • Laura pisze:

    Uwielbiam Ewelinę i te wszystkie wywiady. Po każdym jestem bardziej zainspirowana, żeby tyłek ruszyć z korpo i pójść do przodu. Pani Ewelino gratuluję sukcesów, Gdynia piękne miasto, życzę powodzenia.

  • Agnieszka pisze:

    Brawo Pani Ewelino, chce się iść Pani śladem i podbijać świat. Zazdroszę, moja córka Panią kocha za tą możliwość pracy u Was w NYC. Dziękujemy i jest Pani cudowną osobą. Aga z Limanowej

  • Czarek pisze:

    Interesujący wpis. Ciekawy blog.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *