Kongres Naukowy Viva Health Future

25 listopada 2016r. w Sheraton Hotel Sopot odbył się Kongres Naukowy VIVA HEALTH FUTURE „Nowoczesne rozwiązania materiałowe i digitalne w medycynie regeneracyjnej i terapii chorób cywilizacyjnych”. Jest on kontynuacją organizowanych corocznie w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej, seminariów naukowych Zespołu Naukowo-Badawczego PGV, Politechniki Gdańskiej i European Dental Implant Institute Vivadental, prezentujących dokonania wspólnie realizowanych projektów.

Współorganizatorem Kongresu było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej oraz Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. W przygotowanie włączyli się także nauczyciele akademiccy i studenci Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

_dsc8357a

Trwające cały dzień wykłady i dyskusje, zgromadziły naukowców z całego kraju, którzy tworzą, inicjują, popularyzują i wykorzystują najnowocześniejsze technologie w leczeniu pacjentów i to w wielu dziedzinach medycyny. Wysłuchało ich blisko 200 uczestników z różnych ośrodków klinicznych i akademickich. Wśród gości znanych i lubianych znalazła się Henryka Krzywonos-Strycharska – posłanka na Sejm RP, dr Zbigniew Canowiecki – Prezydent Pracodawców Pomorza oraz dr Andrzej Sokołowski – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. Stanowi to potwierdzenie istotności podjętej tematyki i zainteresowania rozwiązaniami w obszarze zdrowia publicznego.

Zdrowie to ta dziedzina, która dla każdego z nas będzie zawsze najważniejsza. Chodzi jednak o dużo więcej, bo w efekcie skali, to problem odnoszący się do całego społeczeństwa i kondycji naszego kraju. Biorąc pod uwagę prognozy wzrostu ilości zachorowań, szczególnie na choroby cywilizacyjne, jak i wydłużający się okres życia, musimy poszukiwać nowoczesnych rozwiązań i wykorzystania wielkiego potencjału, jakim od lat dysponujemy. Chcemy tworzyć nowe wartości na polu nauki oparte o pełne otwarcie, współdziałanie i wzajemną edukację, ponieważ jest to najlepsza droga do postępu, z resztą nie tylko w medycynie. Wierzymy, iż pozwoli to na inspirację do dalszego rozwoju i doskonalenia dotychczasowych rozwiązań z korzyścią dla polskich pacjentów, polskiej nauki i polskiego społeczeństwa” – powiedział Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński – szef Zespołu PGV.

Asumptem do zorganizowania Kongresu są ostatnie doświadczenia Kliniki VIAVADENTAL związane z zastosowaniem po raz pierwszy w naszym kraju i jednym z nielicznych na świecie, autologicznego przeszczepu komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego w jednoczasowym zabiegu rekonstrukcji tkanki kostnej żuchwy i szczęki, stanowiących jeden z kluczowych etapów odbudowy uzębienia pacjentów z oligodoncją, a więc w warunkach ekstremalnie trudnych. Sukcesy w zastosowaniu komórek macierzystych w innych dziedzinach medycyny, jak również potencjał wynikający z technik digitalnych oraz możliwości istniejących w dziedzinie technologii powierzchni i biotechnologii, to nadzwyczajna okazja na wymianę tych doświadczeń w szerokim interdyscyplinarnym spektrum ludzi nauki i klinicystów, na gruncie medycyny i techniki, aby określić szanse i zagrożenia, oraz silne i słabe strony wynikające z zastosowania innowacyjnej wiedzy” – powiedziała dr n.med. Violetta Szycik – Dyrektor Naukowy European Dental Implant Institute Vivadental.

kongres-viva-health-future-7

I dodaje – „Dodatkowo jesteśmy głęboko przekonani, iż konfrontacja młodego pokolenia przyszłych inżynierów i lekarzy z wiedzą i doświadczeniem wybitnych specjalistów, to doskonała perspektywa kreowania przyszłości w oparciu o najnowocześniejsze technologie. Z drugiej strony, aktywny udział studentów oraz naukowców młodego pokolenia przyczyni się do wzrostu jakości kształcenia w obszarze Long Healthy Life, jednej z Inteligentnych Specjalizacji woj. pomorskiego”.

Młodzi naukowcy i studenci zaznaczyli swoją obecność nie tylko na etapie organizacji, ale także występując w sesji komunikatowej, na której zaprezentowali swoje ostatnie dokonania. Była to też okazja do integracji akademickiego środowiska Trójmiasta wykazującego zainteresowania innowacjami, rozwojem i współpracą.

Dla nas, jako przyszłych lekarzy, to niezwykle ważne, aby już obecnie wiedzieć, z czym zmaga się praktyka i jakich rozwiązań poszukuje. A także w jaki sposób do tego dochodzić. Chcemy aktywnie uczestniczyć w życiu naukowym, aby wykonując swój zawód, wiedzieć jak podążać za innowacjami i jak wraz z przyszłymi inżynierami, których poznaliśmy na Kongresie, tworzyć najlepsze warunki leczenia dla naszych przyszłych pacjentów. Kongres ukazał nam wielki potencjał, jaki daje współpraca medycyny i techniki. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Rektorowi GUMed Panu Prof. Marcinowi Gruchale za uznanie tej idei jako istotnej oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego Pani Prof. Marii Dudziak za umożliwienie nam udziału w Kongresie. Dziękujemy organizatorom, że włączyli nas do udziału w tak ważnym wydarzeniu i pokazali jak może wyglądać współpraca dla dobra wspólnego, jakim jest zdrowie naszego społeczeństwa!” – powiedział Adam Bęben – Prezes Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. 

Interdyscyplinarne, międzybranżowe współdziałanie, angażujące lekarzy i inżynierów oraz świat nauki i biznesu, dla tworzenia zaawansowanych produktów w medycynie, to idea, która przyświeca Kongresowi VIVA HEALTH FUTURE, zarówno teraz, jak i w przyszłości. Będzie na pewno kontynuowana. Kolejny kongres już za niecały rok. Wkrótce relacja video, liczne wywiady z uczestnikami i wykładowcami oraz skróty wykładów. Reportaż zdjęciowy jest już dostępny na stronie: www.kongres.vivadental.plglowka-kongres2

 

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *