Zamów miesięcznik Mademoiselle do domu

Podaj swoje dane:
Imię i nazwisko:
E-mail:
Miasto:
Kod pocztowy:
Ulica:
Nr domu:
Nr mieszkania:
Do zapłaty: 9.90 zł
na 1 miesiąc
29.70 zł
na 3 miesiące
59.40 zł
na 6 miesięcy
118.80 zł
na 12 miesięcy
1. Zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść*
2. Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, że:*
 • administratorem moich danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) („Ustawa”), jest CITY MEDIA GROUP SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku 80-356 ul. Mściwoja II 64, NIP: 5842767207, REGON: 369319069, kapitał zakładowy wynosi 5.000 zł, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000715023 , zwana dalej „Administratorem”.
 • moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą przez Administratora oraz podmioty współpracujące z Administratorem np. świadczące usługi związane z obsługą informatyczną, księgową, logistyczną i obsługą płatności, dla celów niezbędnych do świadczenia usług, w tym realizacji zamówienia na prenumeratę.
 • podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji zamówienia.
 • moje dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż określają to przepisy prawa w tym właściwe dla realizacji zamówienia przez Administratora oraz dla celów związanych z prowadzeniem sprawozdawczości rachunkowej, archiwalnych i statystycznych.
 • mam prawo dostępu do swoich danych i możliwość ich poprawiania
 • 3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących zawartych przeze mnie umów oraz złożonych zamówień od City Media Group Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (telefon, e-mail, sms).
  Udzielenie powyższych zgód jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez Administratora. Powyższe zgody mogą być wycofane w każdym czasie.
  4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) City Media Group Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (telefon, e-mail, sms), w tym wszelkich informacji dotyczących ofert, aktualnych informacji o produktach i usługach oferowanych przez Visteria Sp. z o.o. i podmioty współpracujące z Visteria Sp. z o.o. lub newslettera.
  Powyższa zgoda jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
  5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez podmioty współpracujące z City Media Group Sp. z o.o.
  Powyższa zgoda jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
  *Pola wymagane