Redakcja

KONTAKT
biuro@magazynkobiet.pl

WYDAWCA
Magazyn Kobiet PL A Kulinkowska Sp. K.
ul. Dyrekcyjna 2-4 156
80-852 Gdańsk

REDAKTOR NACZELNA
Agnieszka Kulinkowska

REDAKCJA
Katarzyna Sudoł
Katarzyna Lepianka
Urszula Abucewicz

FOTO
Piotr Żagiell

SKŁAD DTP
Agata Paczuska

REKLAMA
biuro@magazynkobiet.pl